ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน NCAFE
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน NCAFE
( 1 ) โอนเงินค่าลงทะเบียนตามข้อมูลบัญชีด้านบน
ยอดเงินจะขึ้นอยู่กับจำนวน ZONE ที่ใช้งาน
1 ZONE (20 เครื่อง) 2,000 บาท
2 ZONE (40 เครื่อง) 4,000 บาท
3 ZONE (60 เครื่อง) 6,000 บาท
4 ZONE (80 เครื่อง) 8,000 บาท
5 ZONE (100 เครื่อง) 10,000 บาท
( 2 ) ทำการลงทะเบียนแบบ Online ที่ http://www.snong.com/sys/?register โดยใส่ User Number ( ที่ได้จากเมนู Register ของโปแกรม NCAFE ที่ติดตั้งบนเครื่องที่ใช้งานจริงเท่านั้น) ในช่อง User No. ให้ถูกต้อง รายละเอียดตามนี้

จำนวน ZONE และ User Number
1 ZONE ใช้ตัวอักษรในช่อง No. 1
2 ZONE ใช้ตัวอักษรในช่อง No. 2
3 ZONE ใช้ตัวอักษรในช่อง No. 3
4 ZONE ใช้ตัวอักษรในช่อง No. 4
5 ZONE ใช้ตัวอักษรในช่อง No. 5
ชื่อร้านหรือชื่อเจ้าของร้าน ที่อยู่ วันเวลาและสาขาที่โอนเงิน
( 3 ) ทำการยืนยันการลงทะเบียน โดยระบบจะส่ง Email ไปให้ท่านทำการยืนยันการลงทะเบียนทาง Email Address ที่ท่านได้ป้อนข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้
( 4 ) หลังจากท่านทำการยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะมี Emai แจ้งเตือนมายังฝ่าย Support หากข้อมูลการลงทะเบียนของท่านถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทางเราจะทำการอนุมัติการลงทะเบียน พร้อมทั้งส่ง Email แจ้ง Username และ Password พร้อมทั้ง Registration Code กลับไปให้ท่านใช้งานได้ทันที
( 5 ) หลังจากที่ท่านได้รับ Registration Code แล้วท่านสามารถนำไปป้อนในช่อง Enter Registration Code ของโปรแกรม จากนั้นท่านจะได้รับสิทธิในการใช้งานโปรแกรมตลอดไป

เงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Ncafe


การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน NCAFE หรือการขอ Registration Code ใหม่ท่านต้องทำการติดตั้ง Ncafe Server บนเครื่องที่ใช้งานจริงก่อนแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้
  • เปิดโปรแกรม Ncafe Server ขึ้นมา รอจนกว่าโปรแกรมแสดงข้อความ DEMO ที่ Title bar
  • เข้าเมนู Register ของโปรแกรม โปรแกรมก็จะแสดงกรอบ User No.1 – User No.8 ขึ้นมา
  • ทำการ Copy ตัวอักษร 16 ตัวในช่องใดช่องหนึ่ง ขึ้นอยู่กับจำนวน Zone ที่ท่านต้องการ หากต้องการ Zone 1 (2,000 บาท 20 Client) ให้เลือกช่อง User No.1
  • นำไปป้อนในช่อง User No. ของแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือการขอ Registration Code ใหม่
*** หมายเหตุ ***
User No. ของเครื่อง Computer แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นท่านจะไม่สามารถนำ Registration Code ไปใช้กับเครื่องอื่นได้
หรือหากมีการเปลี่ยน Hard Disk User No. ก็จะเปลี่ยนไป ท่านก็จะไม่สามารถใช้ Registration Code ตัวเดิมได้
จะต้องทำการขอ Registration Code ใหม่โดยใช้ User No. ตัวใหม่ที่ใช้งานจริงเท่านั้น
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเพราะการถอดรหัส Registration Code จะต้องอ้างอิงกับ User No. ที่ถูกต้องเท่านนั้น

ภาพตัวอย่างการตรวจสอบ User No. สำหรับ Ncafe Version 2

ภาพตัวอย่างการตรวจสอบ User No. สำหรับ Ncafe Version 1